Môjdom, 10/2013, Interiér s tyrkysovou stenou, 42-52